Dezificijensi

Kontaktirajte nas

Dezificijensi

01.

ANTIBAKTERIJSKI PROIZVODI

PROSEPTIK TEČNI SAPUN

NA BAZI HLORHEKSIDIN DIGLUKONATA

100g tečnog sapuna sadrži 1 g hlorheksidin diglukonata (D-glukonska kiselina, jedinjenje sa N,N”-bis(4-hlorofenil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekandiamidin (2:1) (CHDG))

PROSEPTIK TEČNI SAPUN  se koristi  za dezinfekciju i pranje ZDRAVE KOŽE  RUKU(Salmonella enteritidis,Staphylococcus aureus,Pseudomonas aeruginosa,Enterococcus hirae,Escherichia coli,Candida albicans – UNIŠTAVA U ROKU OD 30 SEKUNDI)

Namenjen je za dezinfekciju i pranje ruku  u školskim i predškolskim ustanovama kao i u ugostiteljstvu, hotelijerstvu, javnim ustanovama i domaćinstvu. Proseptik tečni sapun sadrži  idealni odnos tenzida, allantoina, glicerina .Allantoin je prirodna supstanca koja štiti kožu od iritacije

DOSTUPNA PAKOVANJA:

500 ML PUMPICA

1L

5 L

Dezificijensi

02.

ANTIBAKTERIJSKI PROIZVODI

PRO DEZO SAPUN 

NA BAZI -BENZALKONIJUM HLORIDA

SASTAV:100g tečnog sapuna sadrži 1 g benzalkonijum hlorid (kvarternarna amonijum jedinjenja, Alkil (C12-16) dimetilbenzil amonijum hlorid (ADBAC/BKC (C12-C16))) (68424-85-1)

Pro Dezo Sapun  je tečni sapun namenjen za dezinfekciju i pranje  zdrave kože ruku. Dezinfekcioni efekat ispunjava u roku od 60 sekundi. Prvenstveno je namenjen za upotrebu u zdravstvenim ustanovama i javnim ustanovama kao i za upotrebu u industrijskim objektima i u domaćinstvima.Sadrži glicerin koji štiti kožu ruku.

Ispitivanja :baktericidno dejstvo prema standardu SRPS EN 1276:2019 i dejstvo na Candidu albicans prema standardu SRPS EN 1650:2019 , u simuliranim prljavim uslovima za testirane koncentracije proizvoda 50 % v/v.

DOSTUPNA PAKOVANJA:

500 ML PUMPICA

1L

5 L

Dezificijensi

03.

ANTIBAKTERIJSKI PROIZVODI

PROSEPTIK DERM

Na bazi-  o fenil fenola

SASTAV:100g tečnog sapuna sadrži 0,3 g orto-fenilfenol (biphenyl-2-ol) SAMO ZA PROFESIONALNE KORISNIKE

PROSEPTIK DERM  je tečni sapun namenjen za dezinfekciju zdrave kože ruku. Dezinfekcioni efekat ispunjava u roku od 60 sekundi.Koristi se za higijensko i hirurško  pranje  ruku. Prvenstveno je namenjen za upotrebu u zdravstvenim ustanovama i javnim ustanovama kao i za upotrebu u industrijskim objektima.PROSEPTIK DERM sadrži  idealni odnos tenzida, allantoina, glicerina .Allantoin je prirodna supstanca koja štiti od iritacije i održava vlagu kože.

Ispitivanja :baktericidno dejstvo za higijensko i hirurško pranje ruku prema standardu SRPS EN 13727:2017 i dejstvo na Candidu albicans za higijensko i hirurško pranje ruku prema standardu SRPS EN 13624:2014 , u simuliranim prljavim uslovima za testirane koncentracije proizvoda 50 % v/v.

DOSTUPNA PAKOVANJA:

500 ML PUMPICA

1L

5 L

Dezificijensi

04.

ANTIBAKTERIJSKI PROIZVODI

PROSEPTIK HAND- H 

NA BAZI :ETANOLA+ HLORHEKSIDIN DIGLUKONATA

Sredstvo brzu dezinfekciju ruku sa zaštitom za kožu.

proizvod sadrži:  1%  hlorheksidin diglukonata (D-glukonska kiselina, jedinjenje sa N,N”-bis(4-hlorofenil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekandiamidin (2:1) (HHDG) , 70 % etanola

Ostalo: izopropil alkohol , GLICERIN, demineralizovana voda

POKAZUJE DEZINFEKCIONI EFEKAT POSLE 30  sekundi od kontakta. Proseptik Hand-H namenjen za dezinfekciju zdrave kože ruku u javnim ustanovama,  prvenstveno u zdravstvu, veterini, farmaceutskoj i prehrambenoj industiriji,u ugostiteljstvuProseptik Hand-H se koristi nerazblažen. U slučaju iritacije kože privremeno prekinuti upotrebu.

DOSTUPNA PAKOVANJA:

1L

5 L

750 ML SA RASPRŠIVAČEM

Dezificijensi

05.

ANTIBAKTERIJSKI PROIZVODI

PROSEPTIK HAND- F

NA bazi  etanola + ofenil fenola

Namenjen za higijensku dezinfekciju zdrave kože ruku,hiruršku dezinfekciju zdrave kože ruku,dezinfekciju površina. Kontaktno vreme je 60 sekundi. Upotrebljava se u svim javnim objektima zdravlja, javnim institucijama. NAMENJEN JE ISKLJUČIVO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU

100 g proizvoda sadrži: 73 g etanola; 0,2 g orto-fenilfenol 

propan-2-ol,emolijenti

DOSTUPNA PAKOVANJA:

750 ML SA PUMPICOM

1 L

5 L

Dezificijensi

06.

ANTIBAKTERIJSKI PROIZVODI

PRO-OXI TEČNI SAPUN

NA bazi : PERSIRĆETNE KISELINE,VODONIK  PEROKSIDA, HLORHEKSIDIN DIGLUKONATA

Tečni sapun namenjen za dezinfekciju i pranje ( održavanje higijene ) zdrave kože ruku u industrijskim i javnim objektima, objektima javnog zdravlja, sportskim objektima , školskim ustanovama i drugim javnim ustanovama. Samo za profesionalnu upotrebu.

Aktivne supstance u Pro-oxi tečnom sapunu:

– 0,50 mas% persirćetna kiselina (peroksietanska kiselina)

– 0,80 mas% vodonik peroksid

– 0,02% mas hlorheksidin diglukonat(D-glukonska kiselina, jedinjenje sa N,N”-bis(4-hlorofenil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekandiamidin (2:1) (CHDG))

DOSTUPNA PAKOVANJA:

500 ML SA PUMPICOM

1 L

Dezificijensi

07.

ANTIBAKTERIJSKI PROIZVODI

PRO-OXI DERM -F

NA bazi : PERSIRĆETNE KISELINE,VODONIK  PEROKSIDA, O-FENIL FENOLA

Pro-oxi Derm F je tečne konzistencije, viskozna tečna masa, homogenog sastava, koja lako peni. Tečno sredstvo za pranje i dezinfekciju zdrave i čiste  kože ruku i tela. Namenjeno je za pranje i dezinfekciju u zdravstvenim ustanovama, školskim i predškolskim ustanovama, prehrambenoj industriji, ugostiteljstvu kao i u drugim javnim objektima. Samo za profesionalnu upotrebu.

Aktivne supstance

– 0,5 mas% persirćetna kiselina (peroksietanska kiselina)

– 0,8 mas% vodonik peroksid

-0.3 mas %  o-fenilfenol( biphenyl-2-ol)

DOSTUPNA PAKOVANJA:

500 ML SA PUMPICOM

1 L

Dezificijensi

08.

ANTIBAKTERIJSKI PROIZVODI

PROSEPTIK HAND SOFT

NA BAZI:  ETANOLA I IZOPROPIL ALKOHOLA

SADRŽI: glicerin+pantenol+vitamin E

100g biocidnog proizvoda sadrži  86 g etanola (CAS br.64-17-5) Ostalo: 2 % propan-2-ol ; glicerin, D-pantenol, Vitamin E

Koristi se za održavanje higijene zdrave kože ruku, za profesionalno korišćenje i opštu namenu u domaćinstvima, javnim i industrijskim objektima, uključujući i objekte javnog zdravlja. U sebi sadrži vitamin E , D-pantenol i glicerin koji će sprečiti isušivanje ruku a i ujedno ih i  negovati

DOSTUPNA PAKOVANJA:

500 ML SA PUMPICOM

750 ML SA RASPRŠIVAČEM

1 L

Dezificijensi

09.

ANTIBAKTERIJSKI PROIZVODI

GELLFIX

NA BAZI ETANOLA.

Gel za higijenu ruku sa alkoholom za dezinfekciju kada sapun i voda nisu dostupni. Efikasno čisti ruke u bilo kojem trenutku i otklanja neprijatne mirise. Štiti ruke duži vremenski period, ne ostavlja lepljiv trag na koži, bez mirisa.

Ne ispirati.

DOSTUPNA PAKOVANJA:

500 ML SA PUMPICOM

1 L

Dezificijensi

10.

BIOCIDNI PROIZVODI

PRO ALKOHOL 70%

100 ml proizvoda sadrži:  70 ml etanola

Sredstvo  dezinfekciju zdrave kože ruku i površina.POKAZUJE POTPUNI DEZINFEKCIONI EFEKAT POSLE 30 sekundi .Koristi se za dezinfekciju zdrave kože  ruku i dezinfekciju  površina, materijala, opreme bilo da su  u direktnom kontaktu sa hranom za ljude ili zivotinje ili ne

Koristi se  profesionalno korišćenje i opštu namenu za održavanje higijene u domaćinstvima, javnim i industrijskim objektima, uključujući i objekte javnog zdravlja.

DOSTUPNA PAKOVANJA:

5 L

1 L

500 ML  SA PUMPICOM

750 ML ; 1 L  SA RASPRŠIVAČEM

Dezificijensi

11.

BIOCIDNI PROIZVODI

PRO ALKOHOL 75%

100 ml proizvoda sadrži:  75 ml etanola

Sredstvo  dezinfekciju zdrave kože ruku i površina.POKAZUJE POTPUNI DEZINFEKCIONI EFEKAT POSLE 30 sekundi .Koristi se za dezinfekciju zdrave kože  ruku i dezinfekciju  površina, materijala, opreme bilo da su  u direktnom kontaktu sa hranom za ljude ili zivotinje ili ne

Koristi se  profesionalno korišćenje i opštu namenu za održavanje higijene u domaćinstvima, javnim i industrijskim objektima, uključujući i objekte javnog zdravlja.

DOSTUPNA PAKOVANJA:

5 L

1 L

500 ML  SA PUMPICOM

750 ML ; 1 L  SA RASPRŠIVAČEM

Dezificijensi

12.

BIOCIDNI PROIZVODI

PRO ASEPSOL 1%  

100g rastvora   sadrži  1 g benzalkonijum hlorida (Kvaterarna amonijum jedinjenja, benzil C12-16-alkildimetil, hloridi)

PRO-ASEPSOL 1% je katjonski dezinficijens koji se koristi dezinfekciju materijala, radnih površina, predmeta,opreme, podova bilo da su u kontaktu sa hranom za ljude ili životinje ili ne i dezinfekciju zdrave kože ruku.Uništava bakterije i kvasce u roku od 30 sekundi. Koristi se za dezinfekciju u školama, vrtićima, sportskim objektima, prehrambenoj industriji, prodavnicama, pekarama, mesarama, u svim javnim objektima,u domaćinstvu 

DOSTUPNA PAKOVANJA:

5 L

1 L

500 ML  SA PUMPICOM

750 ML ;1 L  SA RASPRŠIVAČEM

Dezificijensi

13.

BIOCIDNI PROIZVODI

PRO ASEPSOL 5%

100g RASTVORA SADRŽI: 5,00 g benzalkonijum hlorida (alkil  (C12-16) dimetilbenzil amonijum hlorid; C12-16 – ADBAC)Sastav: 5-15% katjonski surfaktant, etil alkohol, demi voda

PRO-ASEPSOL 5 je katjonski dezinficijens, uništava bakterije i kvasce. Sa predmeta uklanja nečistoće i masnoće. PRO-ASEPSOL 5 je rastvor za dezinfekciju i pranje:  podova, radnih povrsina, predmeta i opreme  u  vrticima, školama, sportskim dvoranama, teretanama, sredstvima javnog prevoza, mlekarstvu, mesnoj, prehrambenoj industriji,  industriji pića, hotelima, restoranima, pekarama, bilo da su u kontaktu sa hranom za ljude ili životinje ili ne. U određenom razblaženju koristi se i za dezinfekciju zdrave kože ruku. Koristi se i za dezinfekciju rublja,odnosno tekstila. PRO-ASEPSOL 5% se upotrebljava razređen sa vodom. Ne sme se kombinovati sa anjonskim sredstvima.

Dezinfekcija se vrši najčešće jednom dnevno, a može i češće – prema potrebi.  pH vrednost 1% rastvora 5-7

RADNI RASTVORI 1:25 DO 1:200

DETALJNIJE U UPUTSTVU

DOSTUPNA PAKOVANJA:

5 L

1 L

Dezificijensi

14.

BIOCIDNI PROIZVODI

PROSEPTIK ABC  

NA BAZI:  ETANOLA I HLORHEKSIDIN DIGLUKONATA

sredstvo za brzu dezinfekciju zdrave kože ruku  i površina koje ne dolaze u kontakt sa hranom za ljude ili životinje . Kontaktno vreme je 30 sekundi.

100 g  rastvora sadrži 72 g etanola ; 0,6g hlorheksidin (D-glukonska kiselina, jedinjenje sa N,N”-bis(4-hlorofenil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekandiamidin (2:1))

Nanosi se raspršivanjem za dezinfekciju zdrave kože ruku  i površina koje ne dolaze u kontakt sa hranom. Koristi se u prehramenoj industriji, predškolskim,školskim ustanovama, javnim objektima, bankama, poštama, restoranima, kafićima i u domaćinstvima.Ako se dezinfikuju igračke u vrtićima, posle dezinfekcije prema uputstvu , isprati ih čistom vodom

DOSTUPNA PAKOVANJA:

5 L

1 L

750 ML ; 1 L  SA RASPRŠIVAČEM

Dezificijensi

15.

BIOCIDNI PROIZVODI

PROSEPTIK HAND ALL

NA BAZI : ETANOLA, HLORHEKSIDIN DIGLUKONATA I IZOPROPIL ALKOHOLA 

Koristi se za dezinfekciju zdrave kože ruku, kao i za dezinfekciju površina, predmeta,opreme koje nisu u direktnom kontaktu sa hranom za ljude ili životinje.U roku od 30 sekundi ispoljava dezinfekcioni efekat.  100 g proizvoda sadrži : 0,6 g hlorheksidin diglukonata ; 72 g etanola; 10 g propan-ol-2

SADRŽI I MLEČNU KISELINU I GLICERIN KAO EMOLIJENSE ZA NEGU KOŽE

Koristi se za profesionalno korišćenje i opštu namenu za održavanje higijene u domaćinstvima, javnim i industrijskim objektima, uključujući i objekte javnog zdravlja( kvake, pultovi, stakla, vrata,radni stolovi, igračke u vrtićima, toaleti).

DOSTUPNA PAKOVANJA:

5 L

1 L

750 ML ; 1 L  SA RASPRŠIVAČEM

Dezificijensi

16.

BIOCIDNI PROIZVODI

PROSEPTIK SUPER SPEED

NA BAZI TRI AKTIVNE SUPSTANCE :PERSIRĆETNE KISELINE,VODONIK PEROKSIDA, IZOPROPIL ALKOHOLA

Sredstvo brzu dezinfekciju ruku i svih vrsta vodootpornih površina

Proizvod sadrži :20 mas% propan-2-ol ; 0,3 mas% persirćetna kiselina; 0,5 mas% vodonik peroksid

Brzo se suši i ne ostavlja tragove na površinama. Kontaktno vreme je 60 sekundi. (Salmonela enteritidis, Pseoudomonas aeruginosa, Staphilococuus aureus,Enterococcus hirae, Candida albicans)

Može se koristiti za sve površine koje su vodootporne. Nanosi se raspršivanjem. Koristi se u prehramenoj industriji, predškolskim,školskim ustanovama, javnim objektima, bankama, poštama, restoranima, kafićima i u domaćinstvima  za dezinfekciju radnih površina(i  frižideri, vitrine, stolovi, pultovi, pribor,kvake, šalteri,stakla, u toaletima dezinfekcija WC šolja, umivaonika, posuđe , oprema ) Nema potrebe za ispiranjem.

DOSTUPNA PAKOVANJA:

5 L

1 L

750 ML ;1 L  SA RASPRŠIVAČEM

Dezificijensi

17.

BIOCIDNI PROIZVODI

PROSEPTIK STRONG CLEAN

NA BAZI :PERSIRĆETNE KISELINE,VODONIK PEROKSIDA, ETIL  ALKOHOLA

Proseptik Strong Clean tečnosti sadrži mas % : 0,15 %peroksietanska kiselina (79-21-0); 0,23% vodonik peroksid (7722-84-1) ; 20 % etanol (64-17-5)

Koristi se za dezinfekciju zdrave kože ruku, kao i za dezinfekciju svih vrsta površina, bilo da dolaze u kontakt sa hranom za ljude ili životinje ili ne.Proseptik Strong Clean  namenjen je za dezinfekciju zdrave kože ruku i svih površina u javnim ustanovama – obrazovanja, nauke, fizičke kulture, zdravstvu, socijalne ustanove, banke, ugostiteljstvu i hotelijerstvu,državne ustanove , kao i u domaćinstvima

Uputstvo za upotrebu: Proseptik Strong Clean se koristi nerazblažen.

DOSTUPNA PAKOVANJA:

5 L

1 L

750 ML ; 1 L  SA RASPRŠIVAČEM

Dezificijensi

18.

BIOCIDNI PROIZVODI

Profi Dezo A

NA BAZI 6 AKTIVNIH SUPSTANCI: ETANOLA, IZOPROPIL ALKOHOLA, O-FENILFENOLA, BENZALKONIJUM HLORIDA, PERSIRĆETNE KISELINE I VODONIK PEROKSIDA  

KORISTI SE ZA DEZINFEKCIJU ZDRAVE KOŽE RUKU I POVRŠINA BILO DA SU U KONTAKTU SA HRANOM ZA LJUDE I ŽIVOTINJE ILI NE. DEZINFEKCIONO DEJSTVO ISPOLJAVA ZA 15 SEKUNDI     

100 g biocidnog proizvoda  sadrži: 72 g etanola; 2 g propan-2-ol; 0,5 g orto-fenilfenol; 0,05 g benzalkonijum hlorida(ADBAC/BKC(C12-16)) alkil (c12-16) dimetil benzil amonijum hlorid; 0,02 g persirćetna kiselina;0,03 g vodonik peroksid

SAMO ZA PROFESIONALNE KORISNIKE

Koristi se za održavanje higijene zdrave kože ruku, kao i za dezinfekciju površina,predmeta i opreme koja nije medicinsko sredstvo.Koristi se profesionalno korišćenje u  javnim i industrijskim objektima, uključujući i objekte javnog zdravlja

DOSTUPNA PAKOVANJA:

1 L

750 ML SA RASPRŠIVAČEM

5 L

Dezificijensi

19.

BIOCIDNI PROIZVODI

Profi Dezo B

NA BAZI 4 AKTIVNE SUPSTANCE: ETANOLA, IZOPROPIL ALKOHOLA, O-FENILFENOLA, BENZALKONIJUM HLORIDA

KORISTI SE ZA DEZINFEKCIJU ZDRAVE KOŽE RUKU I POVRŠINA BILO DA SU U KONTAKTU SA HRANOM ZA LJUDE I ŽIVOTINJE ILI NE. DEZINFEKCIONO DEJSTVO ISPOLJAVA ZA 15 SEKUNDI     

100 g biocidnog proizvoda  sadrži: 72 g etanola; 2 g propan-2-ol; 0,5 g orto-fenilfenol; 0,05 g benzalkonijum hlorida(ADBAC/BKC(C12-16)) alkil (c12-16) dimetil benzil amonijum hlorid

SAMO ZA PROFESIONALNE KORISNIKE

Koristi se za održavanje higijene zdrave kože ruku, kao i za dezinfekciju površina,predmeta i opreme koja nije medicinsko sredstvo.Koristi se profesionalno korišćenje u  javnim i industrijskim objektima, uključujući i objekte javnog zdravlja

DOSTUPNA PAKOVANJA:

1 L

750 ML SA RASPRŠIVAČEM

5 L

Dezificijensi

20.

BIOCIDNI PROIZVODI

Profi Dezo C

NA BAZI 4 AKTIVNE SUPSTANCE: ETANOLA, IZOPROPIL ALKOHOLA, PERSIRĆETNE KISELINE I VODONIK PEROKSIDA

KORISTI SE ZA DEZINFEKCIJU ZDRAVE KOŽE RUKU I POVRŠINA BILO DA SU U KONTAKTU SA HRANOM ZA LJUDE I ŽIVOTINJE ILI NE. DEZINFEKCIONO DEJSTVO ISPOLJAVA ZA 15 sekundi    

100 g biocidnog proizvoda  sadrži: 72 g etanola; 2g propan-2-ol; 0,02 g persirćetna kiselina;0,03 g vodonik peroksid

SAMO ZA PROFESIONALNE KORISNIKE

Koristi se za održavanje higijene zdrave kože ruku, kao i za dezinfekciju površina,predmeta i opreme koja nije medicinsko sredstvo.Koristi se profesionalno korišćenje u  javnim i industrijskim objektima, uključujući i objekte javnog zdravlja

DOSTUPNA PAKOVANJA:

1 L

750 ML SA RASPRŠIVAČEM

5 L

Dezificijensi

21.

DEZINFEKCIJA SVIH POVRSINA

PRO MULTI- ACTION 

NA BAZI 2 ALKOHOLA : ETANOL+IZOPROPIL ALKOHOL

Pro-Multi-Action  je sredstvo za brzu dezinfekciju površina koje dolaze u kontakt sa hranom za ljude i životinje ili ne (SA BAKTERICIDNIM I FUNGICIDNIM EFEKTOM)

100 g tečnosti  sadrži: 35 g etanola ; 28 g propan-2-ol

Pro-Multi-Action  je sredstvo za brzu dezinfekciju sa dva alkohola kao aktivne supstance. Brzo se suši i ne ostavlja tragove na površinama. Kontaktno vreme je 30 sekundi. Može se koristiti za sve površine koje su otporne na alkohol. Nanosi se raspršivanjem. Koristi se u prehramenoj industriji, predškolskim,školskim ustanovama, javnim objektima, bankama, poštama, restoranima, kafićima i u domaćinstvima  za dezinfekciju radnih površina(i  frižideri, vitrine, stolovi, pultovi, pribor,kvake, šalteri,stakla, u toaletima dezinfekcija WC šolja, umivaonika) Ako se dezinfikuju igračke u vrtićima, posle dezinfekcije prema uputstvu , isprati ih čistom vodom. pH(1%vodenog rastvora)7-8

DOSTUPNA PAKOVANJA:

1 L

750 ML SA RASPRŠIVAČEM

5 L

Dezificijensi

22.

DEZINFEKCIJA SVIH POVRSINA

ALKOHOL 96% PRO 

100 ml biocidnog proizvoda sadrži 96 ml etanola (CAS br.64-17-5)

Alkohol 96% PRO je tečnost  koja se koristi  za dezinfekciju površina,materijala i opreme(koja nije medicinska) koji nisu u direktnom kontaktu sa hranom,kao i površina koje dolaze u kontakt sa hranom i pićem u toku proizvodnje, skladištenja ili potrošnje.Biocidni proizvod koristi se još i u javnim i industrijskim objektima uključujući i objekte javnog zdravlja.(stanovništvo i profesionalni korisnici)

Jako zaprljane površine prethodno mehanički očistiti. Naneti proizvod na prethodno očišćene i suve  površine prskanjem ili prebrisavanjem tako da budu dobro natopljene i pustiti da se osuše najmanje 30 sekundi. Preporučena doza 10 ml/m2 za sve oblasti dezinfekcije

DOSTUPNA PAKOVANJA:

1 L

750 ML SA RASPRŠIVAČEM

5 L

Dezificijensi

23.

DEZINFEKCIJA SVIH POVRSINA

PROCLEAN DIAMIN

NA BAZI 3 AKTIVNE SUPSTANCE: BENZALKONIJUM HLORID, DIDECIDIMETILDIAMINIJM HLORID,DIAMIN

biocidni proizvod za pranje i dezinfekciju površina bilo da dolaze u kontakt sa hranom za ljude i životinje ili ne. Namenjen za  pranje i dezinfekciju  površina, predmeta u: zdravstvenim ustanovama (bolnicama i domovima zdravlja),školskim i predškolskim ustanovama,ugostiteljstvu, hotelijerstvu i javnim mestima gde je velika fluktuacija ljudi SAMO ZA PROFESIONALNE KORISNIKE.

100 g tečnosti sadrži:

2,1 g  Alkil (C12-16) dimetilbenzil amonijum hlorid (ADBAC/BKC (C12-16))( benzalkonijum hlorid) 

0,6 g  Didecildimetilamonijum hlorid (DDAC) ;

0,3 g  N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diamin  (2372-82-9) ( diamin)

Namenjen je  za ručno pranje i dezinfekciju površina i predmeta,kao i za i mašinsko pranje i dezinfekciju  podova prema uputstvu  : Koncentrat rastvoriti čistom vodom i naneti radni rastvor  na prethodno opranu i suvu površinu. Radni rastvor se nanosi mopom, sunđerom i mašinom za pranje. Površina treba da je u potpunosti prekrivena radnim rastvorom. Kontaktno vreme je 30 sekundi. Površine koje dolaze u kontakt sa hranom posle dezinfekcije isprati vodom.Mašinsko pranje vrste podnih površina : termoplastika, vinil azbest, vinil, linoleum, guma, zaštićen beton, zaštićen magnezit, teraco, keramika.RADNI RASTVOR  (1:50):100 ml proizvoda rastvoriti  u 5 lit vode. Učestalost primene :prema potrebi. OD 1 LIT KONCENTRATA DOBIJE SE 50 LITARA RASTVORA

DOSTUPNA PAKOVANJA:

1 L

5 L

Dezificijensi

24.

DEZINFEKCIJA SVIH POVRSINA

PROHLOR GRANULAT

1 KG

100 g proizvoda sadrži  Natrijum dihloroizocijanurat dihidrat 99 g (min slobodni/aktivni hlor 56%) 

CAS br.51580-86-0 

OSOBINE: Prohlor granulat je bele boje izuzetno širokog antimikrobnog spektra delovanja,sa blagim mirisom hlora. Sadrži stabilizovane hlorne granule koje ne utiču na smanjenje pH i alkaliteta i mogu se upotrebljavati i u otvorenim (spoljnim) bazenima gde ima uticaj sunčeve svetlosti.

Sredstvo za opštu dezinfekciju površina, predmeta, nemedicinske opreme  bilo da dolaze u kontakt sa hranom za ljude i životinje ili ne. Namenjeno je za dezinfekciju površina, predmeta, ambalaže, pribora za jelo i piće, transportnih sredstava , sanitarija,podova, nemedicinske opreme  u domaćinstvima, javnim ustanovama  -zdravstvu, ugostiteljstvu, sportskim centrima, školskim i predškolskim ustanovama, prehrambenoj industriji,kao i za dezinfekciju vode u privatnim i javnim bazenima

 ( rekreativni i rehabilitacioni ) i za dezinfekciju vode za piće u bunarima, rezervoarima, cisternama ( u pogonima za preradu vode za profesionalne korisnike).

Postupak rastvaranja Prohlor granulata je isti  za sve namene : radni rastvor -tačnu masu granulata rastvoriti  u određenoj  količini vode u pogodnoj posudi.Uvek koristiti LZS pri radu.

Dezificijensi

25.

DEZINFEKCIJA SVIH POVRSINA

PROSEPTIK FAST

NA BAZI DVE AKTIVNE SUPSTANCE: ETANOLA I HLORHEKSIDIN DIGLUKONATA

TEČNO SREDSTVO PRVENSTVENO NAMENJENO ZA BRZU DEZINFEKCIJU RADNIH POVRŠINA,PREDMETA NEMEDICINSKE OPREME, UNUTRASNJE POVRŠINE U VOZILIMA, ODNOSNO POVRŠINA KOJE NE DOLAZE U KONTAKTA SA HRANOM  ZA LJUDE ILI ŽIVOTINJE, SA

KONTAKTNIM VREMENOM OD 30 SEKUNDI. KORISTI SE TAKOĐE ZA DEZINFEKCIJU ZDRAVE KOŽE RUKU. Ima baktericidno i fungicidno delovanje

Aktivne supstance  na 100 gr tečnosti :2,5 g hlorheksidin diglukonat(D-glukonska kiselina, jedinjenje sa N,N”-bis(4-hlorofenil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekandiamidin (2:1) (HHDG) ; 70 g etanola

Ostalo :demi vodaKoristi se u u svim javnim ustanovama, zdravstvenim ustanovama,sportskim objektima, školama, predškolskim ustanovama,ugostiteljstvu , hotelijerstvu i u industrijskim objektima.

Proseptik Fast je ispitan prema standardima : SRPS EN 13727; SRPS EN 13624( ovim standardima su pokriveni SRPS EN 1040:2010, SRPS EN 1276:2019, SRPS EN 1275:2010, SRPS EN 1650:2019)

DOSTUPNA PAKOVANJA:

1 L

750 ML SA RASPRŠIVAČEM

5 L

Dezificijensi

26.

DEZINFEKCIJA SVIH POVRSINA

PROSEPTIK HIPO

NA BAZI  AKTIVNOG HLORA IZ NATRIJUM HIPOHLORITA

Sredstvo za dezinfekciju I pranje ( UJEDNO SKIDA KAMENAC, I ODMAŠĆUJE, PERE I DEZINFIKUJE)  površina, podova opreme  koja dolazi u kontakt sa hranom za ljude I životinje ili ne. Tečno sredstvo sa aktivnim hlorom je izuzetno širokog antimikrobnog spektra delovanja, sa blagim mirisom hlora. Lako se meša sa vodom. Brzo deluje zahvaljujuci širokom spektru biocidne aktivnosti.Maksimalan nivo higijene pri malim radnim koncentracijama.

Proizvod sadrži 4,5 % aktivnog hlora

DOSTUPNA PAKOVANJA:

1 L

5 L

Dezificijensi

27.

DEZINFEKCIJA I PRANJE PODNIH POVRŠINA

PROSEPTIK PODOPER 

NA BAZI  -BENZALKONIJUM HLORIDA

100 g tečnog koncentrata  sadrži 3g benzalkonijum hlorida (alkil  (C12-16) dimetilbenzil amonijum hlorid; C12-16 – ADBAC) .Koristi se za  dezinfekciju i pranje vodootpornih  podova u bolnicama, školskim ustanovama , restoranima, hotelima, domaćinstvima  i svuda gde je dezinfekcija bitna.Preparat je predviđen dezinfekciju svih velikih površina (ili površina sa nekom vodootpornom prevlakom).Pre upotrebe pročitati Uputstvo za upotrebu Površine prethodno oprati pa dezinfikovati sa radnim rastvorom Proseptik podopera. Ostaviti da stoji 30 sekundi. Nije potrebno naknadno ispiranje.Radni rastvor se pravi na sledeći način : 1  litar koncentrata  rastvoriti na 10 l vode / 20 L VODE  Koristiti kofu za pravljenje rastvora i mop za čišćenje. Preporuka je da se standardno postupak obrade površina obavlja jednom dnevno, odnosno dva puta dnevno, na površinama koje su podložne učestalom prljanju ( 1:10 / 1:20)

DOSTUPNA PAKOVANJA:

1 L

5 L

Dezificijensi

28.

DEZINFEKCIJA I PRANJE PODNIH POVRŠINA

PRO UNI PROTECTION

NA BAZI 3 AKTIVNE KOMPONENTE: BENZALKONIJUM HLORID, DIMETIDIDECILAMONIJUM HLORID, 2- FENOKSIETANOL

Pro Uni Protection  je tečni dezinficijens za profesonalnu upotrebu za čišćenje pa dezinfekciju  površina koje ne dolaze u kontakt sa hranom u objektima javnog zdravlja i drugim javnim objektima

100 g tečnosti sadrži:

10,0 g  alkil  (C12-16) dimetilbenzil amonijum hlorid; C12-16 – ADBAC (benzalkonijum hlorida);

5,0 g N,N-didecil- N,N-dimetilamonijum hlorid (DDAC);

5,0 g 2-fenoksietanola

Pro-Uni-Protection je tečni koncentrat namenjen za čišćenje pa  dezinfekciju u bolnicama , domovima zdravlja, vrtićima, školama, bioskopima, halama, kancelarijama, na javnim mestima gde je velika fluktuacija ljudi ( podovi , površina sa keramičkim pločicama, kuhinjskih podova, površina u toaletima…)

Namenjen je za ručno i mašinsko pranje, čišćenje,odmašćivanje pa dezinfekciju površina koje ne dolaze u kontakt sa hranom prema uputstvu:  radni rasvori od 1:200 do 1: 25

DOSTUPNA PAKOVANJA:

1 L

2 L

5 L

Dezificijensi

29.

DEZINFEKCIJA I PRANJE PODNIH POVRŠINA

PROSEPTIK PROFI

NA BAZI  3 AKTIVNE SUPSTANCE: glutaraldehid, benzalkonijum hlorid, didecilamonijum hlorid

Namenjeno je profesionalnim korisnicima. Koristi se u javnim objektima, uključujući bolnice, domove zdravlja, stomatološke ordinacije za pranje i dezinfekciju podova,zidova sa keramičkim pločicama, predmeta kao i za dezinfekciju i pranje površina  u transportntnim  vozilima Preparat u sebi sadrži glutaraldehid i dva kvaternarna amonijum jedinjenja i kao jak dezinficijens se koristi gde god postoje veliki rizici zagađenja. U sebi sadrži i surfaktante koji vrše pranje, kao i inhibitor korozije za zaštitu metalnih delova. Nizak nivo surfaktanata omogućava lako ispiranje kao i korišćenje mašina za pranje podova.

100 g tečnosti  sadrži:

6,0 g 1,5-pentanedial(glutaraldehid);

4,5 g benzalkonijum hlorida(Kvaterarna amonijum jedinjenja, benzil C12-16-alkildimetil, hloridi);

3,5 g Didecildimetilamonium hlorid (DDAC)

DOSTUPNA PAKOVANJA:

1 L

5 L

Dezificijensi

30.

DEZINFEKCIJA I PRANJE PODNIH POVRŠINA

PRO-OXI FLOOR

NA BAZI 4 AKTIVNE SUPSTANCE: benzalkonijum hlorid,persirćetna kiselina ,vodonik peroksid,etanol

Tečno sredstvo za dezinfekciju i čišćenje podova.

Sadrži aktivne supstance:

-1 mas% benzalkonijum hlorid (kvarternarna amonijum jedinjenja, Alkil (C12-16) dimetilbenzil amonijum hlorid (ADBAC/BKC (C12-C16))) (68424-85-1)

-0,3 mas% persirćetna kiselina (peroksietanska kiselina (79-21-0))

-0,5 mas% vodonik peroksid (7722-84-1)

-0,5 mas% etanol (64-17-5)

Ostalo: 1-5% nejonski surfaktant, 1-5% katjonski surfaktant, limunska kiselina, miris, zelena boja

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU.NAMENA: za dezinfekciju i čišćenje podnih površina u objektima javnog zdravlja,javnih ustanova, predškolskim i školskim ustanovama, ustanovama sportske kulture, javnom prevozu, kozmetičkim salonima , u industriji.Uputstvo za upotrebu:  razblažuje se u odnosu 1:5 -1:20 Radni rastvor:1 litar sredstva dopuniti čistom vodom do 5 -10 litara. Dezinfekcija i čišćenje se vrši prebrisavanjem i pranjem krpom/sunđerom/mopom koji je prethodno potopljena u spremljen radni rastvor. Površina koja se tretira mora biti prethodno oprana i očišćena, onda se vrši dezinfekcija, bitno je da čitava površina bude dobro nakvašena radnim rastvorom. Ostaviti da deluje  30 sekundi.Nije potrebno naknadno ispiranje i prebrisavanje. Preporuka je da se postupak dezinfekcije vrši jednom dnevno, a za površine koje su podložne jakom prljanju dva puta dnevno istim postupkom  BIORAZGRADIVO

DOSTUPNA PAKOVANJA:

1 L

5 L

Dezificijensi

31.

DEZINFEKCIJA I PRANJE SUDOVA I RADNIH POVRŠINA U KUHINJAMA

PRO-OXI SUDOPER

NA BAZI DVE AKTIVNE SUPSTANCE: PERSIRĆETNA KISELINA I VODONIK PEROKSID

Tečnost za suđe sa dezinficijensom za ručno pranje i dezinfekciju posuđa i ostalog kuhinjskog pribora za pripremu i obradu hrane.Ima visoko dezinfekcono dejstvo

na bazi persirćetne kiseline i vodonik peroksida , brzo rastvara organske nečistoće i lako se ispira.Koristi se u svim javnim objektima/ustanovama, ustanovama javnog zdravlja, sportskim objektima  kao i u domaćinstvu za pranje pa dezinfekciju posuđa kao i kuhinjskog pribora, odnosno opreme

Aktivne supstance u Pro-oxi sudoperu

– 0,5 mas% persirćetna kiselina (peroksietanska kiselina)

– 0,8 mas% vodonik peroksid

DOSTUPNA PAKOVANJA:

1 L

5 L

Dezificijensi

32.

DEZINFEKCIJA I PRANJE SUDOVA I RADNIH POVRŠINA U KUHINJAMA

PRO DEZO SUDOPER F

NA BAZI DVE AKTIVNE SUPSTANCE: O FENILFENOL

I ETANOL

Dezinfikuje i pere posuđe.Koristi se za ručno pranje i dezinfekciju posuđa i ostalog kuhinjskog pribora za pripremu i obradu hrane. Namenjen je za upotrebu u kuhinjama i restoranima svih javnih objekata, bolnicama, domovima zdravlja, školama, predškolskim ustanovama.Kontaktno vreme 1 min.SAMO ZA PROFESIONALNE KORISNIKE  

Na 100 gr proizvoda aktivne supstance : 0,25 g orto- fenil fenol; 0,8 g etanola. KORISTI SE NERAZBLAŽEN

DOSTUPNA PAKOVANJA:

1 L

5 L

Dezificijensi

33.

DEZINFEKCIJA I PRANJE SUDOVA I RADNIH POVRŠINA U KUHINJAMA

EKO OKSI SJAJ

NA BAZI PERSIRĆETNE KISELINE , KONCENTRAT

Sredstvo je za pranje i dezinfekciju  površina koje dolaze u kontakt sa hranom za ljude i životinje ili ne. EKO OKSI SJAJ JE  BIORAZGRADIV TEČNI KONCENTROVANI DETERGENT ZA PRANJE I DEZINFEKCIJU SUDOVA I PRIBORA ZA JELO, OPREME I AMBALAŽE NA BAZI PERSIRĆETNE KISELINE I VODONIK PEROKSIDA .POKAZUJE SNAŽNO ANTISEPTIČKO DELOVANJE I U RAZBLAŽENJU 1:10 I  1:20 

KORISTI SE ZA PRANJE I DEZINFEKCIJU POVRŠINA KOJE DOLAZE U KONTAKT SA HRANOM I PIĆEM ILI NE   U JAVNIM OBJEKTIMA I USTANOVAMA( ŠKOLE , VRTIĆI, FAKULTETI, STUDENTSKI DOMOVI) OBJEKTIMA JAVNOG ZDRAVLJA( KLINIKE, BOLNICE, DOMOVI ZDRAVLJA, GERONTOLOŠKI CENTRI) ,U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI, UGOSTITELJSTVU KAO I U DOMAĆINSTVIMA. NAMENJEN JE ZA PROFESIONALNE KORISNIKE I OPŠTU UPOTREBU.

1:10   ( 1 L KONCENTRATA RAZBLAŽITI VODOM DO 10 L)

1:20   ( 1 L KONCENTRATA RAZBLAŽITI VODOM DO 20 L )

Nerazblažen , razblažen 1:10  i 1:20 koristi se za dezinfekciju površina,opreme ,pribora zavisno od kontaminiranosti Proizvod se nanosi ručno na čiste i prethodno posušene površine da budu dobro natopljene  (krpom, sunđerom) ,ako je potrebno istrlja a potom  ispira vodom. Za bakterije (Staphylococcus aureus ,Pseudomonas aeruginosa ,Enterococcus hirae,Escherichia coli ,Proteus mirabilis ,Proteus hauseri in house ,Klebsiella pneumoniae ,Salmonella typhimurium ,Bacilius cereus,Enterococcus faecalis) kontaktno vreme je 5 minuta, a za gljivicu Candidu albicans kontaktno vreme je 15 minuta. Koristiti po potrebi PRIMENLJIV JE NA SVIM VODOOTPORNIM POVRŠINAMA KOJE MOGU DA SE PERU.VREMENSKI INTERVAL JE PREMA POTREBI KORISNIKA, A MINIMALNO VREME IZMEĐU PONOVNE UPOTREBE JE 15 MINUTA KAO VREME PONOVNOG PRISTUPA LJUDI ILI ŽIVOTINJA.POSLE ISTEKA KONTAKTNOG VREMENA , POVRŠINA SE ISPIRA ČISTOM VODOM I SUŠI PRIRODNIM PUTEM ILI ČISTIM UBRUSOM

DOSTUPNA PAKOVANJA:

1 L

5 L

Dezificijensi

34.

DEZINFEKCIJA I UKLANJANJE KAMENCA

PRO DEZO UNI CLEANER  

NA BAZI AKTIVNE SUPSTANCE: DIDECILDIMETIL AMONIJUM HLORID

Univerzalno tečno sredstvo za dezinfekciju, čišćenje vodonepropusnih površina  u javnim ustanovama kao i u domaćinstvu.Koristi se za površine koje dolaze u kontakt sa hranom za ljude ili životinje ili ne.

100 g tečnosti sadrži: 2,5g Didecildimetilamonijum hlorid (DDAC)

SADRŽI KISELU SUPSTANCU

Mogu se tretirati keramičke pločice, plastika, inox, emajlirane površine i veštački mermer.

Uputstvo: površine koje se čiste i dezinfikuju:naneti sredstvo sunđerom/mopom da u potpunosti bude prekrivena  i ostaviti da stoji 5 minuta.Prema potrebi istrljati sundjerom. Površine isprati čistom vodom pa obrisati čistim sunđerom ili mopom. Razblaženo sredstvo-za slabija zaprljanja i redovno održavanje i dezinfekciju: razblažiti vodom  1:3 Za svakodnevno održavanje koristiti razblažen rastvor.  pH 1% vod. rastvora 2-3

DOSTUPNA PAKOVANJA:

1 L

5 L

Dezificijensi

35.

DEZINFEKCIJA I UKLANJANJE KAMENCA

PRO DEZO ACID L

NA BAZI DVE AKTIVNE SUPSTANCE: BENZALKONIJUM HLORIDA I MLEČNE KISELINE

 

Pro Dezo Acid L  je kiselo dezinfekciono sredstvo za čišćenje, kombinuje antimikrobno dejstvo sa izvanrednim uklanjanjem kamenca i prljavštine ostavljajući prijatan miris nakon nanošenja.Koristi se za vodootporne površine bilo da su u kontaktu sa hranom za ljude i životinje ili ne. Pro Dezo Acid L  uklanja kamenac, čisti i dezinfikuje u jednom koraku. Čak i kada se koristi razblažen, pruža veoma dobru moć  uklanjanja kamenca ali i organskih zaprljanja

Područje primene:Za sve površine otporne na vodu i kiseline. Idealan za javne prostore kao što su škole, starački domovi, bolnice, sportske hale i bazeni, javni toaleti i druga područja visokog rizika gde je potrebno čišćenje, ali i domaćinstva za uklanjanje kamenca i dezinfekciju.Sadrži mlečnu kiselinu pa je ekološki pogodno.

Antimikrobno delovanje u nečistim uslovima prema standardima SRPS EN 1276/ SRPS 1650  ( kontaktno vreme od 5 minuta)

100 g tečnosti sadrži: 2,45 g benzalkonijum hlorida (alkil  (C12-16) dimetilbenzil amonijum hlorid; C12-16 – ADBAC/BKC), 8,0 g mlečne kiseline( (S)-2-hidroksipropanska kiselina)

Radni rastvori : 2%-ni ( 20 ml do 1 L vode) , 10%-ni ( 100 ml do 1L vode)

DOSTUPNA PAKOVANJA:

1 L

5 L